Композицията или как нашата фотография да стане по-добра

Във всяко произведение на изкуството е важна композицията. Тя е успешна, когато в творбата има баланс и хармония. При визуалните изкуства, добрата композиция разпределя балансирано елементите, спазва определени съотношения, перспектива и ритъм. Въздействащата фотография дължи това до голяма степен на хармоничното композиране на елементите в нея.

Често нямаме контрол над това, което снимаме, тоест не можем да го подредим, за да е добре композирано. В такива случаи методите за влизане в кадър на добра композиция са като променяме ъгъла, разширяваме и стесняваме зрителното поле.

Кадриране

Има два типа кадриране – хоризонтално и вертикално. За предпочитане се стремете да правите хоризонтални снимки, те въздействат по-добре на зрителя. Вертикалното се използва предимно за портрети. Подходящо е и за изобразяване на вертикални обекти.

Видове композиция

Триъгълна, диагонална, S-образна. Диагоналната  композиция дава усещане за нарастваща динамика. Десния диагонал е добре да е горен. S-образното композиране напомня за плавно движение.

Златното сечение във фотографията

Кадъра се разделя мислено на три – вертикално и хоризонтално. На пресечните точки са важните центрове в снимката, там се разполага водещия обект или ако са повече, ритмично се разполагат според тях. Това разположение се нарича още правилото на третините.

Има още една известна схема  – златното сечение на Фибоначи. Тя представлява спираловидно, пропорционално разположение на елементите с коефициент 1.618.

Предния план

Създаването на пластове в снимката й придава дълбочина. Поставянето на обект на преден план, силно ще подчертае дълбочината на фотографията. При фокусиране и разфокусиране на слоевете се получава усещане за дълбочина и триизмерност. Композирайте ритмично по намаляващ размер обектите, както и по-тяхната яркост от светло към тъмно. За уравновесеност, оптически долната част на кадъра трябва да изглежда по-тежка и  по-тъмна.

Водещи линии

Естествените линии в кадъра трябва да водят, насочват към главния обект. Отново, за да получите този ефект, потърсете ъгъла, при който това ще се получи. Интересни снимки се получават, при използване на диагонали, или красиви криви линии. Следвайте и посоката на движението или погледа на човек или животно

Контраст

Контраста между фона и главния обект, го кара да изпъква.

Симетрия

В кадъра трябва да има някаква симетрия или хармонична асиметрия – централно, огледално, изнесени  в ъгъла или ритмично разположени обекти.

Рамка

Използването на  интересни и красиви естествени обекти за рамка. Това може да са архитектурни елементи, като прозорци, сводове, стени, врати или природни обекти, например клони, цветни храсти, скали и други. Условието е рамкиращият обект да подчертава и допълва основния, а не да фокусира вниманието върху себе си.

Перспектива

С отдалечаването си в пространството обектите видимо намаляват по размер, а успоредните линии се събират в една точка на хоризонта. Това е линейна перспектива. Съществува и така наречена въздушна перспектива, при която с отдалечаването на обектите, те губят своята яркост. Този ефект най-добре може да се наблюдава при мъгла и множество обекти, например дървета, планини и други.

Познавайки тези правила, фотографът добива опит и усет за добра композиция. В началото трябва да си ги припомня, а с времето просто усеща какво трябва да направи за да получи интересен и въздействащ кадър. Добива умение да запълва пространството, да намира акценти и отправни точки.